Projekt bez tytułu (5)

✑ PUBLIKACJE    

2018 | Wydawnictwo SWPS Academica:  Technologie self, czyli „programowanie”
dryfujących tożsamości [w:] Kultura Popularna, 2018 nr 3 (57)

tecgnologie self_kultura popularna

 2017 | Oficyna Wydawnicza AFM:  Technologie siebie. Jak współczesne praktyki medialne wpływają na codzienne działania użytkowników? [w:] Państwo i Społeczeństwo, 2017 nr 3

państwo i społeczeństwo

 2016 | Libron(Re)transmisja wartości. Społeczno-kulturowe przesunięcie w pojmowaniu generacyjnej roli nowych technologii [w:] Technokultura: transhumanizm i sztuka cyfrowaxyz_publikacje_technokultura
 2016 | E-NAUKOWIEC: Międzypokoleniowe praktyki medialne jako świadomość codziennych decyzji interaktywnych w ramach międzynarodowej konferencji naukowej [w:] Humanistyka Cyfrowa. Badanie tekstów, obrazów i dźwięku

XYZ_publikacje_humanistyka cyfrowa

 2016 | Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPSRaport z badania eksploracyjnego, pt. Losy absolwentów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS. Wartość dyplomu i łączenie edukacji z pracą finansowanego ze środków BST WNHiS w ramach Młodych w Centrum Lab

XYZ_publikacje_raport edukacja i praca

 2013 | Instytut Kultury Miejskiej: (Nie) bój się bloga! Jak wykorzystywać blogi w edukacji; (booksprint, współautorstwo)

xyz_publikacje_nie bój się bloga

 2013 |Biblioteka Otwartej NaukiWolne licencje w nauce. Instrukcja; (booksprint, współautorstwo)xyz_publikacje_wolne licencje