Projekt bez tytułu

OD A DO…(końca Internetu) to działanie, dzięki któremu chcę systematycznie analizować i realizować temat technologii self – wokół niego skupia się moja praca badawczo-naukowa oraz rozprawa doktorska.

Mam nadzieję, że miejsce to będzie mogło posłużyć także jako przewodnik wyzwań badacza i doktoranta.  Wyzwań, które na samym początku (a zwłaszcza w przypadku, kiedy podejmują wątki kultury cyfrowej!) sprawiają wrażenie bezustannego dryfowania w chaosie możliwości i przypominają poszukiwania mitycznego końca Internetu – stąd poniekąd nazwa.

Znajdziecie tu nie tylko porady badawcze oraz technologie self w naukowym wymiarze, ale też wywiady o społecznym „programowaniu” siebie (z ludźmi z życia: blogerami, trenerami, czasami ikonami popkultury) i sposoby korzystania z założeń technologii self w życiu codziennym.

a


a

Każdy, dzień po dniu, w bardziej lub mniej konsekwentny sposób realizuje “program” na siebie – dąży do konkretnych efektów, rozwija umiejętności, aby osiągnąć najlepszą “wersję siebie”. Bardzo często te działania wymagają zastosowania “narzędzi” – kalendarz, profil społecznościowy, aplikacja do networkingu itp., po które sięgamy już automatycznie.

OD A DO…(końca Internetu) to inicjatywa polegająca przede wszystkim na diagnozowaniu praktyk medialnych, jakie można charakteryzować jako społeczne “programowanie” codzienności – m.in.: technologie self. Projektowanie wartościowych badań jakościowych w obszarze kultury i gospodarki cyfrowej to klucz do rzetelnych rekomendacji i standardów wdrożeniowych dla procesów i produktów technologicznych.

Właśnie tym są technologie self: rodzajem narzędzia i/lub programu, który formatuje nasze życie na różnych poziomach i z powodu różnych motywacji.

Więcej tu ☛ TECHNOLOGIE SELF

Aktualnie w ramach projektu powstaje publikacja monograficzna “Praktyki medialne jako technologie siebie”, będąca podsumowaniem następujących działań: https://www.swps.pl/nauka-i-badania…

Celowa otwartość koncepcji OD A DO…(końca Internetu) jest pomyślana dla teoretyków i praktyków z obszaru nauk humanistycznych, a także twórców technologii, którzy łącząc siły mogą społecznie “programować” codzienność w dobrych sprawach!

 

***

Skąd ta przewrotna nazwa? 

W drugiej połowie 2015 roku Google stworzyło spółkę matkę Alphabet z końcówką .xyz, która w Polsce jest jeszcze nierozpoznawalna. Ale dzięki temu trudno przewidzieć, w jaki sposób mój projekt zostanie „zaprogramowany” na przyszłość. Która przed nami! 🙂