Projekt bez tytułu (6)

 

✔ KONFERENCJE

PAŹDZIERNIK 2018, Gdańsk-Gdynia |

WYSTĄPIENIE: Kontrola siebie czy ekspansja ładu społecznego?
Korzystanie z technologii self w kontekście kategorii porządku w ramach III KONGRESU EDUKACJI MEDIALNEJ

WRZESIEŃ 2018, Kraków |

WYSTĄPIENIE: Technologie self jako praktyki (post)medialne w ramach konferencji TechSpo’18: WŁADZA ALGORYTMÓW?

WRZESIEŃ 2017, Poznań |

WYSTĄPIENIE: Technologie siebie jako „programowanie” dryfujących tożsamości w ramach III ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA KULTUROZNAWCZEGO

PAŹDZIERNIK 2016, Lublin |

WYSTĄPIENIE: Technologie siebie. Jak współczesne praktyki medialne wpływają na codzienne działania użytkowników? w ramach II KONGRESU EDUKACJI MEDIALNEJ

CZERWIEC 2016, Warszawa |

WYSTĄPIENIE (z zespołem): Losy absolwentów WNHiS Uniwersytetu SWPS: wartość dyplomu i łączenie edukacji z pracą w ramach konferencji POKOLENIE MŁODYCH DOROSŁYCH ŁĄCZĄCYCH EDUKACJĘ Z PRACĄ, organizowanej przez Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS

KWIECIEŃ 2016, Wrocław |

WYSTĄPIENIE: Dozwolone od lat [wybierz]. Międzygeneracyjne narzędzia komunikacyjne w ramach konferencji NOWA KOMUNIKACJA KULTURY, przygotowanej dla Europejskiej Stolicy Kultury 2016

MARZEC 2016, Kraków |

WYSTĄPIENIE: (Re)transmisja wartości. Społeczno-kulturowe przesunięcie w pojmowaniu generacyjnej roli nowych technologii w ramach konferencji TECHNOLOGICZNO-SPOŁECZNE OBLICZA XXI WIEKU

LISTOPAD 2015, Lublin |

WYSTĄPIENIE: Międzypokoleniowe praktyki medialne jako świadomość codziennych decyzji interaktywnych w ramach międzynarodowej konferencji naukowej DARIAH HUMANISTYKA CYFROWA – badanie tekstów, obrazów i dźwięku zorganizowanej przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ☞ PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

PAŹDZIERNIK 2013, Łódź |

WYSTĄPIENIE: Ponowoczesny koloryt miasta w ramach konferencji LIGHT.MOVE.FESTIVAL – Światło i kolor w architekturze i przestrzeniach publicznych – o świadomym kreowaniu wizerunku miasta

KWIECIEŃ 2013, Lublin |

WYSTĄPIENIE: Wpływ nowych mediów na kreowanie przestrzeni publicznej w ramach konferencji THATCAMP Polska

LISTOPAD 2012, Warszawa |

WYSTĄPIENIE: Portrety wokól strefy kibica: ludzie, miejsca, symbole w ramach konferencji SPORT I KULTURA, podsumowującej drugi etap projektu “Stadion-miasto-kultura. Euro 2012 i przemiany kultury polskiej”, prowadzonego na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego